Favorit lyrics Night/Day mode

Rommel Guevarra - Alay Sa Pagsamba lyrics

Lahat ng papuri, pagluwalhati
Alay sa Inyo, O Diyos
Ang aming Puso at aming buhay
Alay sa pagsamba.
(Ulitin 3x)

Alay sa pagsamba
Alay sa pagsamba.

Other Rommel Guevarra lyrics