Favorit lyrics Night/Day mode

Psalm's Christian - Diyos Magahari Ka lyrics

Diyos ka sa sinugdan ug sa katapusan,
Diyos ka nga wa mabag-o,
Imong kaluoy labihang lapara,
Gugma mo way pagkausab hangtud sa hangtud Diyos Ikaw maghari,
Matuboy ang imong ngalan,
Diyos Hesu Kristo among manluluwas ginoo mahimaya Ka

[Koro]

Diyos magahari ka hangtud sa kahangturan,
Simbahon ang imong ngalan sa tanang kanasuran
Kay Ikaw labing balaan takus ug angayan nga magadawat sa pagsimba bata mag tigulang,
Mga babaeg kalalakihan tanan maga-awit, balaan Ka

(Repeat all)

Diyos ka sa sinugdan ug sa katapusan,
Diyos ka nga wa mabag-o,
Imong kaluoy labihang lapara,
Gugma mo way pagkausab.

Other Psalm's Christian lyrics